Про мене :

Іваник Галина Володимирівна

Громадянка України. Освіта повна вища, педагогічна.


У 1987 році закінчила Львівське педагогічне училище №1 по спеціальності "Виховання в дошкільних закладах",отримала кваліфікацію -вихователь в дошкільних закладах.
У 2009  році закінчила Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. І.Франка за спеціальністю "Початкове навчання". Кваліфікація за дипломом – учитель загальноосвітньої школи I ступеня . Педагогічний стаж – понад 36 років.
На посаді керівника закладу працюю 34 роки.

"Керівник,  як головний вихователь,
повинен турбуватися про те, щоб в духовному
житті педагогічного колективу ніколи не
згасла думка про дитину".
 В.О. Сухомлинський

Директор здійснює:

- організацію освітньо-виховного процесу ЗДО;

- забезпечення адміністративно - господарської роботи в ЗДО;

-  дотримання норм і правил охорони праці, протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних норм;

- організацію харчування дітей;

- забезпечення працівників методичними посібниками для роботи та систематичного підвищення кваліфікації працівників;

- забезпечення санітарного утримання приміщень і ділянки ЗДО повітряного режиму;

- реалізацію державної політики в галузі освіти;

- загальне керівництво всіма напрямками діяльності ЗДО у відповідності з його статутом і законодавства України;

- Розробку і впровадження програм розвитку ЗДО, навчальних планів, курсів, дисциплін, а також Статуту, Колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку і інших навчально-методичних документів;

- визначення структури управління ЗДО і штатний розпис в межах своєї компетенції;

 

- вирішує навчально-виховні, методичні, адміністративні, фінансові, господарські та інші питання, що виникають в процесі діяльності ЗДО.

.

Директор контролює:

- роботу адміністративної групи (вихователя – методиста, завідувача господарства, сестри медичної);

- виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, санітарно-гігієнічного режиму, норм охорони праці відповідно до трудового законодавству;

- виконання інструктивно-методичних документів вищих організацій, а також осіб, які інспектують;

- якість знань, умінь і навичок дітей;

- виконання рішень педагогічної ради;

- збереження обладнання і посібників;

- ведення документації вихователями, адміністрацією;

- організацію та здійснення роботи з батьками;

- фінансово-господарчу діяльність; 

- роботу вихователів.

John Doe CEO, JoomShaper
МОЇ ДОСЯГНЕННЯ

Вас вітає офіційний сайт ЗДО с. Чишки

off canvas menu